CONVOCATOR ADUNARE GENERALA 2019

CLUBUL TERRIERILOR DE TIP BULL DIN ROMANIA convoacă Adunarea Generală a clubului în data 20.04.2019 ora 13:00, în Sibiu , Academia Evanghelica Transilvania, Str. Livezii, Nr. 55 A

Ordinea de zi este următoarea:

  • Activitatea CLUBULUI în anul 2018;
  • Prezentarea bilanţului clubului pe anul 2018;
  • Raportul Comisiei de Cenzori;
  • Descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2018;
  • Bugetul pentru 2019;
  • Strategia activităţii clubului pentru anul 2019;
  • Diverse.

Preşedinte CTTBR Adrian LUDOŞAN

BULL TYPE TERRIER KENNEL CLUB

EXPOZITIE DE CLUB

Bucuresti: 09.06.2018 ora 09:00

LOCATIA : Terenul de Rugby, Complex Sportiv Studentesc Tei, Str. Oltetului, Bucuresti;

GPS - Lat 44°28'10.12"N, Long 26° 6'49.02"E

DEADLINE : 06.06.2018 la 18:00

INSCRIERE ONLINE: http://www.dog-show.eu/ro/register/cttbr-bucuresti-2018

ARBITRII: Carmen Gil Polo (PL)

AChR member Foreigners
First Dog 120 Lei 40 Euro
Next 100 Lei 40 Euro
Baby, Puppies, Veteran 80 Lei 30 Euro
Special Contests 50 Lei 10 Euro

Taxele se achita:

BRD SIBIU, FILIALA EMIL CIORAN

IBAN RO 96BRDE330SV36627503300

CIF 13818568

 Stimată Doamnă/Domn,

 

Vă înştiinţăm şi pe această cale că potrivit dispoziţiilor art 7 alin.(12) din Statutul Clubului Terrierilor de Tip Bull din Romania principala obligaţie pe care o aveţi fată de club o constituie plata cotizaţiei în primele 60 de zile ale anului.

Raţiunea acestei obligaţii stabilită în sarcina fiecărui asociat rezidă în necesitatea asigurării majorităţii mijloacelor băneşti ale clubului înca de la începutul fiecărui an calendaristic, astfel încat obligaţiile financiare asumate în relaţiile cu Asociaţia Chinologică Româna, furnizorii de utilităţi, etc.sa poata fi onorate in bune conditiuni si la termenele stabilite.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că până la data prezenţei nu aţi reusit să achitaţi cotizaţia, vă rugăm ca în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea prezentei să vă achitati cotizatia la :

 

BRD SIBIU, FILIALA EMIL CIORAN

IBAN RO 96BRDE330SV36627503300

CIF 13818568

Cotizatia aferenta anului in curs este de 120 lei.

 

In cazul în care nu veţi achita cotizaţia în termenul precizat mai sus ne vedem puşi în situaţia neplacută de a lua masura exluderii Dumneavoastră din rândurile membrilor clubului (art.7) alin (23) , cu toate consecintele legale/statutare ce decurg din această masură extremă.

 

 

 

 

Adrian LUDOSAN – Presedinte CTTBR

46.561651

Quick Contact:

Presedinte:Adrian Ludosan
Telefon:0722 305 624 /  0747 405 886
e-mail :office@dog-show.eu
Web: www.bulltypeterrier.ro